Dinleme Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, A. İ, Demircan, U.,& İnnalı, H.Ö.(2015). Developing the secondary school student’s Listening/Watching Self Efficiency According Scale. International Journal of Languages’ Education and Teaching, , p. . Doi: 10.18298/ijlet.313.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Demircan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: