Dil Doğruluğu Holistik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atasoy, A. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Hatay.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Atasoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

0 Bu puan sadece öğrenci etkinliğe katılmadığı zaman kullanılır.
1 Öğrenci değerlendirilebilecek bir yazı dizisi oluşturmamıştır.
2 Okuyucu kelime, yazım, noktalama veya gramerin düzenlenişine dair bir belirti
göremez.
3 Okuyucu kelime, yazım, noktalama veya gramerde bariz yetersizlikler görür.
4 Okuyucu kelime, yazım, noktalama ve gramerin düzenlenişinde yetersizlik görür.
5 Okuyucu kelime, yazım, noktalama veya gramerde sık sık hata görür.
6 Okuyucu kelime, yazım, noktalama veya gramerde nadiren hata görür.
7 Okuyucu kelime, yazım, noktalama veya gramerde nadiren hata görür fakat bu hatalar
problem oluşturmaz.
8 Okuyucu kayda değer kelime, yazım, noktalama veya gramer hatası görmez.
9 Okuyucu kelime, yazım, noktalama veya gramer hatası görmez.

Derecelendirme: 
İletişim: