Dil Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eskinazi, L. (2003). 5; (0)-7; (12) yaş çocuklarına yönelik dil kullanım yeteneklerini belirleyen ölçeğin oluşturulması ve geçerlilik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: