Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkaya, P ,G. ve Coşkun, M .V. (2018). Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 636-651. DOI: 10.16916/aded.416193

Sorumlu Yazar: 
Perihan Gülce Özkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: