TÜrkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyükikiz, K. K., (2012). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, ( Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Sorumlu Yazar: 
Kadir Kaan Büyükikiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: