DETSİS Teknoloji Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güldal, H., Kılıçaslan, Y. ve Çuhadar, C. (2016). Bulut tabanlı bir ders yönetim sistemi yazılımının geliştirilmesine dayalı olarak öğretim elemanı ve öğrencilerin teknoloji kabullerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 176-188.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: