Eğitsel Amaçlı YouTube Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, A. E. ve Yılmaz, R. (2021). YouTube’un eğitsel amaçlı kabul durumunun incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 69-89.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Emre Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: