Akıllı Telefonlar için Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saltan, F., Kara, M., ve Ekin, B., (2015, 20-22 Mayıs). Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli Anketinin akıllı telefonlar için Türkçe’ye uyarlama çalışması [Bildiri sunumu]. 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Buğrahan Ekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: