Kentsel Hava Taşımacılığı Kabul ve Kullanım Modeli Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavaş, V. ve Tez, Ö. Y. (2021).Kentsel hava taşımacılığı kabul ve kullanım modeli: Bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Aviation Research, 3(2), 279-298. doi: 10.51785/jar.962735

Sorumlu Yazar: 
Volkan Yavaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum-5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: