Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çoklar, I. ve Meşe G. (2015). Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği kısa formunu Türkçe’ye uyarlama çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 34(2), 53-64.

Sorumlu Yazar: 
Işıl Çoklar
Geçerlik: 

Ölçeğin tek faktörlü yapıya uygun olup olmadığına AFA ile bakılmış, faktör yüklerinin .30 ve üzerinde olması yeterli görülmüştür

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa içtutarlık katsayısı .90 olan İTMKÖ’nin (Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği) kısa formunun orjinal formunda olduğu gibi tek faktörlü bir yapı olarak değerlendirlebileceği bulunmuştur.

20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: