Devamsızlık Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, A. Uğurlu, C. ve Usta, H. (2016). Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 297-311

Sorumlu Yazar: 
A. Salih Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 28 madde

Derecelendirme: 
İletişim: