Depresyon ve Kaygı Belirtileri Envanteri-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oral-Albayrak, E. (2014). Depresyon ve Kaygı Belirtileri Envanteri’nin ikinci sürümünün Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ece Oral Albayrak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: