Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-42)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkuş-Çutuk, Z. ve Kaya, M. (2018). Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-42) Lise Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1327-1336.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Çutuk Akkuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: