Hasta Sağlık Anketi- Somatik, Anksiyete ve Depresyon Belirtileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güleç, M. Y., Güleç, H., Şimşek, G., Turhan, M., & Sünbül, E. A. (2012). Psychometric properties of the Turkish version of the patient health questionnaire–somatic, anxiety, and depressive symptoms. Comprehensive psychiatry, 53(5), 623-629.

Sorumlu Yazar: 
Medine Yazici Güleç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: