Değiştirilmiş Oyunlaştırma Kullanıcı Türleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taşkın, N., & Kılıç Çakmak, E. (2020). Adaptation of Modified Gamification User Types Scale into Turkish. Contemporary Educational Technology, 12(2), ep268. https://doi.org/10.30935/cedtech/7942

Sorumlu Yazar: 
Necati Taşkın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: