Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıkgeç, A. (2005). Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeğinin Türk örneklemi üzerinde geçerlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Yıkgeç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: