Değiştirilmiş Yale Preoperatif Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hatipoğlu, Z., Kırdök, O., Özcengiz, D. (2019). Validity and reliability of the Turkish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Turkish Journal of Medical Sciences, 49 (3) , 730-737. https://doi.org/10.3906/sag-1612-113

Sorumlu Yazar: 
Zehra Hatipoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: