Oyunlaştırma Süreç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baydas, O., & Cicek, M. (2019). The examination of the gamification process in undergraduate education: a scale development study. Technology, Pedagogy and Education, 28(3), 269-285.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Baydaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: