Oyunlaştırma için Kullanıcı Tipleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgün, Ö.E., Topal, M.(2018). Adaptation of the Gamification User Types Hexad Scale into Turkish.International Journal of Assessment Tools in Education, 5(3), 389-402. DOI: 10.21449/ijate.379139

Sorumlu Yazar: 
Murat Topal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: