Dinleme Türleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, M. F. (2014). Dinleme Türleri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması, dil geçerliği ve faktör yapısının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 323-342.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fatih Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: