Değişim Yorgunluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Limon, İ. (2020). Turkish adaptation of Change Fatigue Scale: A study of reliability and validity. Sakarya University Journal of Education, 10(2), 292-311. https://doi.org/10.19126/suje.646463.

Sorumlu Yazar: 
ibrahim limon
Geçerlik: 

AFA ve DFA

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha ve madde istatistikleri

Eğitim sistemimizde çok fazla değişim girişimi başlatılmaktadır.
Madde sayısı 6 tek boyutlu

Derecelendirme: 
1 Kesinlikle Katılmıyorum 5 Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: