Anoreksiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği ve Bulimiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergüney-Okumuş, F. E., Sertel-Berk, H. Ö. S., Yücel, B., & Rieger, E. (2018). The Anorexia Nervosa Stages of Change Questionnaire and the Bulimia Nervosa Stages of Change Questionnaire: Their psychometric properties in a Turkish sample. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19, 29-33. doi: 10.5455/apd.288471

Sorumlu Yazar: 
Elif Ergüney Okumuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: