Değişim Yönetimi Süreçlerinde Okul Etkililiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzubaşıoğlu, D. (2008). Genel liselerde çalışan öğretmenlerin değişim yönetimi faktörlerine ilişkin algılarının okul etkililiği açısından değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: