Değişime Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toprak, M. ve Aydin, T. (2015). Değişime Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS), 1(1),35-54.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Toprak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: