Değişim Sürecinde Motivasyon Yaklaşımları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Helvacı, M. A., Koçak, S. ve Mıdık, K. (2017). Değişim Sürecinde Motivasyon Yaklaşımları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 345-360.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Akif HELVACI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: