Değişiklik Huy Kalıbı Belirleme Ölçeği (DHKBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Badem, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının değişiklik huy kalıbını kullanmalarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Badem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bu haliyle DHKBÖ’nün Faktör 1’inin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .912 iken Faktör 2’nin .860 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genelinin hesaplanan alpha değeri ise .936’dır. Bu sonuçlar; 0.8-1.00 aralığında olduğundan ölçek yüksek derecede iç güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

25 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“her zaman”, “sık sık”, “bazen”, “nadiren” ve “asla”