Yaşlı Bireylerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirdis, E., & Celik, S. B. (2013). Older People’s Pyshological Counseling and Guidance Needs Scale: Validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 652-657.

Sorumlu Yazar: 
Seher Balcı Çelik
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada güvenirlik katsayısı 87 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 4= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: