Sosyal Medya Kullanımın Aile İletişimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9(2), 27-50. doi: 10.18094/si.99029

Sorumlu Yazar: 
Ümit DEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: