Değerlerin Belirlenmesi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cesur, S. ve Topçu, M. S. (2010). Değerlerin Belirlenmesi Testinin güvenirlik ve geçerlik çalışması ve yaş, eğitim, cinsiyet ve ebeveyn eğitiminin ahlaki gelişim ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1657-1696.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Sami TOPÇU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: