Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağ, A. A., Gültekin, Y. S. ve Mutlu, S. (2019). Açık ve yeşil alanların konut seçimine etkisinin belirlenmesi temelinde bir ölçek geliştirme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 223-238.

Sorumlu Yazar: 
Aybüke Ayfer Karadağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: