Değer Temelli Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baloğlu, N. ve Bulut, M. B. (2017). Değer Temelli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 378-388.

Sorumlu Yazar: 
Nuri Baloğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: