Çok Boyutlu Sosyal Değer Yönelimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın, Ö. (2016). Sosyal değer yöneliminin bileşenleri: Bir ölçek geliştirme çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi, 4(8), 245-267. doi: 10.7816/nesne-04-08-05

Sorumlu Yazar: 
Özgen Yalçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: