Değer Odaklı Yaşam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çekici, F., Sünbül, A. Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, A. M., ve Arslan, R. (2018). Değer odaklı yaşam ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 459-471.

Sorumlu Yazar: 
Ferah Çekici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: