Danstaki Etik Değer Ölçeği-21

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşkıran, E. (2008). Elit dansçıların danstaki etik değerlere yönelik davranışları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: