COVID-19 Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, M. & Solmaz, F. (2020). COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 Burnout Scale. Death Sturdies. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1818885

Sorumlu Yazar: 
Murat Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: