Covid-19 Pandemisinin Ruhsal ve Psikosomatik Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, S., Kırlıoğlu, M., Toptaş, T. (2021). Covid-19 Pandemisinin Ruhsal ve Psikosomatik Etkilerini Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet , 32(2), 525-541. https://doi.org/10.33417/tsh.865144

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kırlıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: