Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Artan, T., Karaman, M., Atak, I., ve Cebeci, F. (2020). COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin değerlendirilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 4(2), 33-39.

Sorumlu Yazar: 
Taner ARTAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: