COVID-19 Pandemi Döneminde Türk Öğrencilerde Yaşam Sevgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, Y., Dadfar, M., Abdel-Khalek, A. M., & Çıkrıkçı, Ö. (2022). Love of Life in Turkish Students during the COVID-19 Pandemic. Mankind Quarterly, 62(3), 534-554.

Sorumlu Yazar: 
Mahboubeh Dadfar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: