COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ay, T., Oruç, D., & Özdoğru, A. A. (2021). Adaptation and evaluation of COVID-19 related Psychological Distress Scale Turkish form. Death Studies. https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1873459

Sorumlu Yazar: 
Tuğba AY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’s α = 0.88

1 Tanımadığım biriyle konuşurken onun COVID-19 taşıdığından şüphelenirim.
2 COVID-19 vakası çok görülmüş bir yere seyahat etmekten korkarım.
3 Haberlerde COVID-19 hasta sayısında artış olduğunu gördüğümde kaygılanırım.
4 Hastanelere sık gitmenin COVID-19’a yakalanma riskini artırdığını düşünürüm.
5 COVID-19 izolasyon nöbetlerinde çalışmış doktor ve hemşireleri görmekten korkarım.
6 Uçak, tren, otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarını sık kullanmanın COVID-19’a yakalanma riskini artırdığını
düşünürüm.
7 Birisinin ateşi olduğunu fark edersem onun COVID-19’a yakalanmış olduğundan şüphelenirim.
8 Birisinin kustuğunu görürsem onun COVID-19’a yakalanmış olduğundan şüphelenirim.
9 COVID-19 izolasyon hastanelerinin yakınında yaşamaktan korkarım.
10 Birisinin öksürdüğünü görürsem onun COVID-19’a yakalanmış olduğundan şüphelenirim.
11 Maskesiz birini görürsem onun COVID-19’a yakalanmış olduğundan şüphelenirim.
12 Etrafta birileri varken havada yeni koronavirüslerin olduğundan şüphelenirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1: Kesinlikle katılmıyorum – 5: Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: