Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M. (2020). Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 4(1), 7-13.

Sorumlu Yazar: 
Muhammed Yıldız
Geçerlik: 

açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik

Güvenirlik: 

iç tutarlılık katsayıları, test tekrar test yöntemi

30 madde

Derecelendirme: 
4 lü likert tip
İletişim: