Fry Ruhsal Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gündüz, Ş. (2017). The relationship between spiritual leadership and organizational cynicism: The moderating effect of emotional intelligence. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18 (2), 117-132.

Sorumlu Yazar: 
Şafak Gündüz
Geçerlik: 

KMO=0,937

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha= 0,949

21 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: