Covid-19 Döneminde Sosyal Mesafe Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oral, T. & Gunlu, A. (2021). Adaptation of the Social Distancing Scale in the covid-19 era: Its association with depression, anxiety, stress and resilience in Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction, Online First, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00447-1

Sorumlu Yazar: 
Aykut Gunlu
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmaları için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları tek faktörlü yapının iyi uyum verdiğini göstermiştir (X2/sd=0.65, p>.001, RMSEA=0.00, SRMR=0.00, GFI=0.99, AGFI=0.99, CFI=1.00).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Croncbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.70 olarak bulunmuştur

Madde1- Aynı evde yaşadığım insanlar dışındakilerle yüz yüze görüşüyorum*
Madde2-Aynı evde yaşadığım insanlar dışındakilerle güvenli bir mesafede duruyorum
Toplam 4 madde bulunmaktadır. Maddeler ekteki Word belgesinde sunulmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: