Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçtürk, N., ve Kızıldağ, S. (2018). Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(30), 778 – 808. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.406626

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Koçtürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: