Cinsel Mitler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Golbası, Z., Evcılı, F., Eroglu, K., & Bırcan, H. (2016). Sexual myths scale (SMS): development, validity and reliability in Turkey. Sexuality and Disability, 34(1), 75-87.

Sorumlu Yazar: 
Funda Evcili
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: