Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Sorumlu Yazar: 
Taşkın Taştepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 Alt boyut ve 27 Madde
Sayı/Sayma ve işlem farkındalığı (9 m): 1-5 arası nesnelerden oluşan bir grupta kaç tane nesne olduğunu söyler.
Geometri ve uzamsal mantık farkındalığı (7 m): Şekillerine göre daire, üçgen, kare, dikdörtgen gibi iki boyutlu cisimleri adlandırır.
Veri toplama ve istatistiksel farkındalık (6 m): Hazırlanan grafiğin üzerine sembolleri yerleştirir.
Ölçüm farkındalığı (5 m): Kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 liradan oluşan madeni paraları gösterir ve bu paraların farklı değerleri olduğunu söyler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: