6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akgün-Kostak, M. (2003). 6-12 yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar için Ökul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin geliştirilmesi(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Melahat Akgün Kostak
Geçerlik: 

Kapsam geçerliğinin sayısal değerlerle kanıtlanması için Content Validilt Index kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için Test-tekrar test analizi, madde analizi ve Cronbach alpha (iç tutarlılık) katsayısı hesaplaması yapılmıştır. Cronbach alpha katsayısı .88 olarak bulunmuştur.

46 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: