Çocuk Tribünü Uygulamasının Çocuklar ve Yetişkinler Üzerindeki Etkisi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Adiloğlu, B. (2008). Çocuk tribünü uygulamasının çocuklar ve futbol taraftarları üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Burak ADİLOĞULLARI
Geçerlik: 

Yetişkinler için düzenlenen araştırma formunun geçerliliğini ölçmek için, her maddenin diğer maddelerin sonuçları ile korelasyonu ve her maddenin testin genel sonuçları ile korelasyonu hesaplanmıştı

Güvenirlik: 

Yetişkinler için düzenlenen araştırma formunun güvenirliği hesaplamak için Cronbach tarafından geliştirilen alfa katsayısı yöntemi kullanılmıştır.

1) Çocuğumun ya da küçük yaştaki yakınımın Çocuk Tribünü Uygulaması
içerisinde bulunmasını isterim.
2) Stadyumdaki Çocuk Tribünü , benim küfür ve şiddet eylemlerinde
bulunmamı engeller.
3) Çocuk Tribünü uygulaması, stadyumlardaki küfür ve şiddet olaylarını
azaltabilir.
4) Türk Futbolundaki bayan seyirci azlığı probleminin gelecek yıllarda
çözümlenmesine, Çocuk Tribünü Uygulaması ile futbol maçlarına gelen
kız çocuklarının geleceğin taraftarları olarak katkısı olabilir.
5) Çocuk Tribünü Uygulamasına katılan çocukların, futbola olan ilgilerinde
artış olabilir.
6) Taraftarların Söyledikleri küfürlerin ve yaptıkları şiddet eylemlerinin,
çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
7) Taraftarların Söyledikleri küfürler ve yaptıkları şiddet eylemleri, çocukları
futbol sevgisinden ve stadyumlardan uzaklaştırabilir.
8) Çocuk Tribünü Uygulamasına katılan çocuklar, ileriki yıllarda
Bursaspor maçlarını daha sık ve dikkatli edebilir.
9) Çocuk Tribünü Uygulamasına katılan çocuklar, Bursaspor’a olan ilgilerini
arttırarak Bursaspor Kulübünün resmi ürünlerini alabilir.
EK-2. Yetişkin Taraftarlara Uygulanan Anket Formu

111
10) Bursaspor Kulübünün sezonluk seyirci ortalamasının, diğer Anadolu
kulüplerine göre fazla olmasında Çocuk Tribünü Uygulamasının
verdiği sonuçların etkisi olabilir.
11) Çocuk Tribünü Uygulamasına katılan çocukların futbol bilgilerinde artış
olabilir.
12) Çocukların küfür ve şiddet eylemlerine karşı açtıkları pankartlar ve
söyledikleri sloganlar taraftarların küfür ve şiddet eylemlerinde
bulunmasını engelleyebilir.
13) Stadyumlarda daha fazla bayan ve çocuk seyirci olması durumunda, futbol
maçlarındaki küfür ve şiddet eylemleri azalabilir.
14) Çocukların stadyumlarda spor sevgisi ile aşılanması durumunda,
çocuklar spora başlayabilir ve olası kötü alışkanlıklardan uzaklaşabilir.
15) Türk Futbolunda var olan seyirci azlığı probleminin gelecek yıllarda
çözümlenmesine, Çocuk Tribünü Uygulaması ile futbol maçlarına gelen
çocukların geleceğin taraftarları olarak katkısı olabilir.
16) Çocuk Tribünü Uygulaması ile maçlara gelen çocukların futbol eğitimi
içersine alınabilir ve ortak futbol kültürü oluşturula bilinir.
17) Çocuk Tribünü Uygulamasına katılan çocukların sporu sevip spora
başlayabilir ve sporcu sayısında artış olabilir.
18) Çocuk Tribünü Uygulaması ile maçlara gelen kız çocuklarının futbol
oynamak için isteklerinde artış olabilir ve bu çocuklar geleceğin bayan
futbolcuları olabilirler.
Çocuğunuzu, kardeşinizi ya da küçük yaşlardaki yakınlarınızı futbol maçına
getirdiğinizde;
19) Sizden tekrar maça gitme isteğinde bulunmaktadırlar.
20) Stadyumda yaşadıklarını arkadaşları ve diğer aile bireyleri ile
paylaşmaktadır.
21) Sizden herhangi bir Bursaspor ürününün (forma, atkı vs) kendisine
alınmasını istemektedir.
22) Bursaspor’a ve futbola olan ilgilerinde olumlu bir artış gözlemledim.
Çocuk Tribünü Uygulamasının tüm Türkiye’ye yayılması durumunda,
geleceğin futbol seyircilerinin, spor yöneticilerinin, futbolcularının, teknik
direktörlerinin, hakemlerinin, polislerinin ve gazetecilerinin bu çocuklar
içersinden çıkacağını varsayarsak;
23) Daha nitelikli spor yöneticileri yetişebilir.
24) Daha nitelikli futbol seyircileri ve taraftar grupları oluşabilir.
25) Fair Play ve futbol bilgisi olarak daha nitelikli futbolcular yetişebilir.
26) Daha nitelikli teknik direktörler yetişebilir.
27) Futbol ve taraftar psikolojisi açısından daha bilgili ve nitelikli polisler
yetişebilir.
28) Daha nitelikli spor gazetecileri yetişebilir.
29) Daha nitelikli futbol hakemleri yetişebilir.

Derecelendirme: