Çift İlişkilerinde Güç Paylaşımı Ölçeği (Power Sharing in Couple Relationships Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arici-Sahin, F., & Keklik, I. (2019). Conceptualization of power sharing between partners in couple relationships: A scale development study in Turkey. Journal of Family Social Work, 22(3), 253-273.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Arici Sahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: