Çift İlişkileri Ölçeği (ÇİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Haskan-Avcı, Ö. (2014). Development of Dyadic Relationship Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 56, 1-24. doi: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.56.6

Sorumlu Yazar: 
Özlem Haskan Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: