Arkadaşlık İlişkilerinde Kalıp Yargılar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcı-Çelik, S., Vurak-Batık, M. ve Özcan, K. (2016). Arkadaşlık İlişkilerinde Kalıp Yargılar Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(19), 133-144.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: